Rot & Rutavdrag

Från och med 1 Januari 2016 gäller nya regler för rot- rutavdraget.
Det beslutades av riksdagen gällande budgeten 2016.

De nya reglerna i korthet:

Rotavdraget sänks till 30 % av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.

Rutavdraget halveras till 25 000 kronor för personer som ej fyllt 65 år.
Rutavdraget medges fortfarande med 50 procent av arbetskostnaden.

Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan även i fortsättningen få som mest 50 000 i rutavdrag.
För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för enbart rotarbeten måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr. ( 30 % x 166 667 kr. = 50 000 kr.)

Läs mer på www.skatteverket.se.

Välkommen att kontakta oss.