Kostnadsfritt besök

Är du osäker på hur du vill att något skall utföras, kostnader, material, tidsåtgång osv?

Innan vi påbörjar ett uppdrag utför vi alltid ett kostnadsfritt hembesök för att du skall få träffa oss och kunna diskutera arbetet. Vi tar i den mån vi kan med oss den eller de personer som skall genomföra arbetet.

Detta för både er och våran skull så att vi är överens och att allt känns rätt.

För att du som kund skall känna dig trygg så har all vår personal genomgått utdrag ur belastningsregistret och all vår personal är även försäkrade i Fora.

Välkommen att kontakta oss.